Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“, до жилищен блок № 40, … предназначен за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, съгласно утвърдена схема.:

gerb

ОБЩИНА СЛИВЕН

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.2 от НРПУРОИ и чл.19, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен и Заповед № РД 15-1804/18.06.2018 г. на Кмета на Община Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“, до жилищен блок № 40, попадащ в поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 67338.513.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, трета зона, предназначен за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, съгласно утвърдена схема.

  • Начална месечна наемна цена: 100 (сто) лева без ДДС, трета зона;
  • Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
  • Депозит: 70 (седемдесет) лева;
  • Срок на наемане: 5 (пет) години.

В търга могат да участват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по смисъла на ТЗ.

 

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая № 22 на общината до 16:00 часа на 04.07.2018 г., след заплащане в брой на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 11.07.2018 г.

 

Документите за участие в търга, окомплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.

 

Депозитът за участие се внася в касата на Община Сливен или по банков път преди датата на търга.

 

Търгът ще се проведе на 05.07.2018 г. в зала № 119 на общината, от 10:00 часа. При ненаемане на терена, повторен търг да се проведе на 12.07.2018 г. при същите условия.

 

За допълнителна информация – стая № 22 на общината,

 

Тел.: 044/611-257

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s