Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 по КККР – гр. Сливен, с площ 491 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Асеновска“ №15:

ob_sliven_1ОБЩИНА СЛИВЕН

 

На основание чл.35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 1056/29.03.2018 г. на Общински съвет–Сливен и Заповед № РД 15-1891/29.06.2018 г. на кмета на Община Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 по КККР – гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ 491 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Асеновска“ №15, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2096, съседи: 67338.508.64, 67338508.86, 67338.508.91, 67338.508.92, 67338.508.93, 67338.508.84, 67338.508.83, по действащия ПУП на гр. Сливен: УПИ III-85, кв.100, кв. „Комлука“, актуван с акт за частна общинска собственост № 3570/23.03.2017 г.

 

Началната тръжна цена е 166 950 лв. (сто шестдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лв.), без ДДС, депозит 116 865 лв. (сто и шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева), стъпка 2000 лв. (две хиляди лв.).

 

В търга могат да участват физически и юридически лица.

 

Търгът да се проведе на 24.07.2018 г. от 11:00 часа в зала 119 на Община Сливен.

 

При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 31.07.2018 г. от 11:00 часа.

 

Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.

 

Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.

 

Тръжна документация се закупува от кандидата за участие в търга (физическото или юридическото лице), не по-късно от 16.00 ч. на 23.07.2018 г. За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 30.07.2018 г.

 

За справки тел.: 044/611-256

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s