Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост:

sliven_dnesОБЩИНА СЛИВЕН

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение №1226/19.07.2018г. на Общински съвет-Сливен и Заповед № РД-15-2292/28.08.2018 г. на Кмета на Община Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.559.79, площ: 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“, номер по предходен план: УПИ III, отреден „за КОО“, кв. 633, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване при съседи: 67338.559.114, 67338.606.8, 67338.559.57, 67338.559.56 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, актуван с акт за частна общинска собственост №3792/14.05.2018 г.

 

Начална тръжна цена 484 000 лв. (четиристотин осемдесет и четири хиляди лева) без ДДС, депозит 78400 лв. (седемдесет и осем хиляди и четиристотин лева).

 

В търга могат да участват физически и юридически лица.

 

Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 10 часа в зала №119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел Общинска собственост тръжна документация.

 

Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 20.09.2018 г.

 

Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 21 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.

 

Депозитът се внасят по банков път, преди датата на търга.

 

Кандидатите, трябва да подадат всички документи съгласно тръжната документация, придружени с офертата в запечатан плик с отбелязано името на участника или упълномощеното лице и цялостното наименоване на обекта на търга, най-късно до 16 часа на 21.09.2018 г. в деловодството на Община Сливен, Център за административно обслужване на граждани.

 

За справки тел: 044 611-256

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s